UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

Sitemizin 2016 Yılı Kat Malikleri 1.Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24/04/2016 Pazar günü Saat : 14.00 Unilife 1 Sitesi A-Blok Zemin Kat Kepez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı nisap aranmaksızın 01/05/2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 Bütün Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur 04/04/2016

 

Ali GÜNGÖRMÜŞ

         Yönetici

 

GÜNDEM                                     :

a- Yoklama yapılması ve Divanın oluşturulması.

b- Gündem maddelerinin okunması ve 1. Maddenin görüşmeye açılması.

  • Üretici firma ile ilgili bilirkişi raporundaki eksikliklerle ilgili konuların görüşülmesi ve karara bağlanması.(Bilirkişi raporu ektedir.)
  • Projede olup ta eksik yapılan manto lama ile ilgili konuların görüşülüp karara bağlanması.
  • Kat Maliki C Blok D.22 Nurdan KARAKURT tarafından 2013/1237 Sayılı Site yönetimine açılın (Yönetici Ali GÜNGÖRMÜŞ) dava ile ilgili verilen iki adet bilirkişi raporunun bilgilendirmesi ve görüşülmesi. (İki adet Bilirkişi raporları ektedir.)
  • Site yöneticisinin yönetimle ilgili sıkıntılarının görüşülmesi.
  • Manto lama ve çatı tamiri ve izolasyonu ile ilgili bankalarca verilen EKO kredinin görüşülüp karara bağlanması. (Önemli Not:Kat maliklerinin toplantıya gelmeden önce EKO kredi ile ilgili bankalar nezdinde bilgilenmesi.)
  • Dilek ve temenniler.

 

NOT : BU TOPLANTIDA BİNAMIZIN EKSİKLİKLERİ  İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞINDAN KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIYA KATILMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

  

 

VEKALETNAME

 

Kanuni yeterli çoğunluk sağlanır ise 24/04/2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 01/05/2016 tarihinde yapılacak olan Üni Life 1 Sitesinin 2016 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; beni temsil etmeye, alınacak bütün kararları benim adıma imzalamaya

………………………………………………………………….….. vekil tayin ediyorum.  ……./…../2016

 

Adı  Soyadı

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir