UNILIFE, Yaşam Kalitesinin Zirvesi

UNILIFE

Sitemiz 3 Bloktan oluşup, Çanakkale’nin Kepez ilçesinde en güzide ve nezih sitelerimizden biridir. Ulaşım Kolaylığı açışından sitemiz Kepez Araştırma Hastanesine, Çanakkale Diş Hastanesine, Çanakkale SSK Müdürlüğü ve 18 Mart Üniversitesi Kampüsüne toplu ulaşım araçları ile 5’er Dakika mesafe ile ulaşılabilmektedir.
Alışveriş Merkezlerine de yakınlığı ile site sakinlerimiz her türlü ihtiyaçlarını yürüme mesafesi ile rahatlıkla karşılaşmaktadır.

unilife

YÖNETİM

Yönetici : Ali GÜNGÖRMÜŞ
Gsm : 0-537-610 42 42

*
Denetci M : Güngör ÖLMEZ
Gsm : 0-545-885 74 44

*
Site Sorumlusu : Elif ÇAKIR
Gsm : 0-541-792 58 17

unilife

MALİ TABLO

Sitemizin aylık Mali gelir gider tablolarını görebileceğiniz bir sayfa bulunmaktadır.
Parola ile giriş yapılabilen bu sayfa sadece site sakinlerimize özeldir.
Şifrelerinizi unutmanız halinde site yönetimiyle irtibata geçmeniz durumunda şifreniz tarafınıza iletilecektir.
Dosyayı bilgisayarınıza indirdiğinizde açabilmeniz için bilgisayarınızda Ofis programlarının yüklü olması gerekmektedir.

Giriş Yapınız

Blog

UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

Sitemizin 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10/09/2017 Pazar günü Saat : 14.00 Unilife 1 Sitesi A-Blok Zemin Kat Kepez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 17/09/2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur 14/08/2016

Ali GÜNGÖRMÜŞ
Yönetici

GÜNDEM :
1- Yoklama yapılması divanın oluşturulması, şehitlerimiz için 1 dk. Saygı duruşu.
2- Gündem maddelerinin okunması genel kurulun bilgisine sunulması.
3- Yönetim faaliyet raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
4- Yönetim raporunun ibra edilmesi.
5- Denetim raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
6- Denetim raporunun ibrası.
7- Sitenin genel eksikliklerinin (MANTOLAMA,ÇATI,ASANSÖR,BADANA BOYA,BAHÇE) görüşülmesi ve karara bağlanması.
8- Şekerbank’tan temin edilebilecek olan EKOKREDİ nin görüşülüp karara bağlanması. (NOT : Bu madde 7. Maddenin kabulü halinde görüşülecektir.)
9- Yeni aidatın görüşülüp karara bağlanması.
10- Ek bütçenin görüşülüp karara bağlanması.
11- Yöneticinin huzur hakkının görüşülüp karara bağlanması.
12- Yönetici ve deneticinin seçilmesi.
13- Tahsil edilemiyen aidat ve borçların ve geç ödenen aidatlara kat mülkiyeti kanununa göre gecikme faizinin uygulanması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
14- Yöneticiye resmi-özel kurum ve kuruluşlarda sitenin temsili için gerekli yetkinin verilmesi.
15- Dilek ve temenniler.
NOT : BU TOPLANTIDA BİNAMIZIN EKSİKLİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞINDAN KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIYA KATILMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
VEKALETNAME
Kanuni yeterli çoğunluk sağlanır ise 10/09/2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 17/09/2017 tarihinde yapılacak olan Üni Life 1 Sitesinin 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; beni temsil etmeye, alınacak bütün kararları benim adıma imzalamaya
………………………………………………………………….….. vekil tayin ediyorum. ……./…../2017

Adı Soyadı
İmza

Sayın Kat Malikleri

Sayın Kat Malikleri;
Bilindiği üzere; sitemizde yerleşim Haziran 2011 yılında başlamıştır. Yaklaşık 6,5 yıldır beraber sürdürdüğümüz site yaşamında, sitemiz ile ilgili birtakım sıkıntı ve problemlerin varlığı da hepimizin bilgisi dâhilindedir.
Sitemiz de varlığı mahkeme kararıyla da tespit edilen eksikliklerin çoğunun inşaat firmasının kusurlarından kaynaklandığı aşikârdır.
İnşaat firmasının bu eksikliklerine zaman içinde kullanımdan doğan ve ortaya çıkan problemlerde göz önüne alındığında yapılması gereken eksiklikler aşağıda belirtilen siz kat maliklerinde bilgi sahibi olması yapılacak genel kurulda sağlıklı bir tartışma ortamının olması ve bir karara bağlanabilmesi için bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın kat maliki; sitede ısı yalıtımının olmaması en büyük problemdir. Sitemizin alınan ısı yalıtıp belgesi D sınıfıdır. Mantolama yapıldığı takdirde B sınıfına girecektir. Bu da bize gösteriyor ki tüm site ısınmaya yaklaşık % 30-40 arası fazla para vermektedir. Bu nedenle ISI YALITIMI ACİLEN YAPILMALIDIR.
Sitemizin mevcut haliyle dış cephe boyaları, balkon demirleri boyası solmuş, bina girişleri ve blokların içindeki ortak olan badana boyası inanılmaz bir şekilde yıpranmıştır.
Bu durum sitemizin mevcut kira gelirlerini dairelerin satış bedellerinin düşmesine neden olduğu aşikârdır. Bu nedenle acilen sitenin iç ortak kullanım alanları balkon demirleri dış cephe vesairenin acilen yapılması gerekmektedir.
Bloklarının temelinde su yalıtımı kullanıldığına dair ciddi bir şüphemiz vardır. Yalıtım olmamasına rağmen blokların çatılarından gelen yağmur suları bağlantıları dışarıdan doğrudan bina temellerine verilmiştir. Bu durum blokların zeminlerinde zamanla çürümeye yol açacağı hâlihazırda blok içlerinde önleyemediğimiz bir rutubet kokusunun varlığı hepimizin malumudur. Acilen yağmur suları bağlantıları yer altına alınıp kanalizasyon şebekesine bağlanılmalı çöken kaldırımlar yeniden yapılmalıdır.
Çatıda sağlıklı bir izolasyonunun olmaması baca kenarlarının arasına izolasyon malzemesinin konulmaması nedeniyle bloklarda su sızıntıları birinci katlara kadar inebilmektedir. Çatı kışa girmeden hızla elden geçirilmelidir.
Asansörler bu günün tarihi itibariyle bir aylık süre içinde yeşil etikete dönüştürülmelidir. Konu ile ilgili işlem başlatılmış olup makine mühendisleri odasından eksper tarafından kırmızı etiketle etiketlenmiştir. Yasa gereği bir aylık süremiz mevcuttur.
Sayın kat maliki yukarıda belirtilen eksiklikler bitirilmeden bahçe ve peyzaj işlemlere bakılamadığı aşikârdır. Sitedeki bakım yapıldıktan sonra bahçedeki eksikliklerin giderileceği bilinmelidir.
Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için ŞEKERBANK ile EKOKREDİ ön görüşmeleri yapılmış, yaklaşık 200.000 TL ye kadar bir kredinin alınması mümkün görülmektedir. Temin edilecek bu kredi ile sitemizle ilgili yukarıda tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi mümkündür. Kat maliklerimizin % 51 çoğunluğu kredi kullanılmasına karar verilmesi halinde dileyen kat malikimiz 18 aya kadar 0 faizle veya 5 yıla kadar bir vade ile temin edilebilecek krediyi ödeyebilme imkânına sahip olacaktır.
Sitemizde halen stüdyo daireler bir pay, 1+1 daireler 2 pay, 2+1 daireler 3 pay olmak üzere toplam 229 arsa payına sahiptir. Kredinin temin edilmesi halinde 229 pay üzerinden yasa gereği her daireye sahip olduğu arsa yapı oranında yansıtılacaktır.
Sayın kat malikimiz sitemizin mevcut haliyle devam etmesi durumunda bir değer kaybı açıktır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ise daire başına 10-15 bin tl toplamda ise sitenin 2 milyon liralık bir değer artışı sağlayacağı kira bedellerinin de bu oranda artış göstereceği bilinmelidir. Bu itibarla genel kurula katılımınızı bekler saygılar sunar. 14.08.2014
ALİ GÜNGÖRMÜŞ
YÖNETİCİ

FAALİYET RAPORU

Sayın Kat Maliki;

Eylül 2016-2017 sonu itibari ile sitemizin gelir-gider tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Yukarıda belirtilen faaliyet dönemi içinde kısaca yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

2016 genel kurulda karar gereği tüm dairelerin pay ölçerleri ekim ayının sonuna kadar bitirilmiştir. Hâlihazırda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
Ekim ayında sitemizin enerji kimlik belgesi yasa gereği alınmıştır. Alınan enerji kimlik belgesi D sınıfı olup sitemizin enerji kaybı mantolama olmadığı için üst seviyededir. Mantolama yapıldığı takdirde B sınıfına müracaat edilecektir. Site sakinleri mevcut durumda ısınmaya asgari % 30 fazla ödediğimizi belirtmek isteriz.
Kasım ayında B bloğun asansörün içi kapısı değiştirilmiştir. Yine B blokta mevcut TV yayınının ortak dağıtım paneli eksik olduğu için 8 adetlik ilave aparat yapılmıştır.
Kalorifer kazanlarının su kaçakları gerekli bakımları baca temizlikleri kışlık bakımları yapılmıştır.
Aralık ayı içerisinde sitemizin içinde mevcut aydınlatma lambalarının otomatik olarak güneş ışığına duyarlı bir şekilde yanması için aparat takılmış, eksik lambalar değiştirilmiştir. Çatıdaki mevcut eksiklikler için mebramlar yenilenerek kışa girmeden gerekli tamiratlar yapılmıştır.
Aralık ayında A bloğun asansör motoru bozulmuş, asansör motoru komple değiştirilmek zorunda kalınmış, A bloğun asansör motoru yeşil etikete uygun hale getirilmiştir. B ve C bloğun motorları değiştirilmesi gerekmektedir.
Mayıs ayında kalorifer kazanının sıcak su kaçağı olduğu için içine paslanmaz çelikten kaynakla yenilenmiştir.
B bloğun ana su girişi ana bağlantı boruları değiştirilmiştir.
Haziran ayında B blokta mevcut kameraları gösteren monitör takılmış olup A ve C bloklara da takılacaktır.
Bloklar içinde hava sirkülasyonun sağlamak için blokların ana giriş kapılarına vasistaslar yapılmıştır. B ve C bloklardaki çatıya çıkış merdivenleri yapılmış olup ayrıca B blokta kazan dairesine girişteki zeminde demir kapı güvenlik gerekçesi ile yapılmıştır.
Web tabanlı site yönetimi kullanılmaya başlanmış olup gerekli duyurular anında mesaj olarak atılabilmektedir. İsteyen kat maliki veya kiracımız bankaya gitmeden kredi kartı ile aidat ve diğer borçlarını ödeyebilme imkanı sağlanmıştır.
 

SAYGI İLE ARZ EDERİZ

ALİ GÜNGÖRMÜŞ

YÖNETİCİ

 

 

 

 

EKLER :

Gelir gider tablosu, Denetim Raporu

PETEKLERE SU VERME TEKNİK SERVİS ALARKO

20.ekim 2016

 

UNİLİFE SİTESİ DAİRE SAKİNLERİNE

 

İLGİ                  : Peteklere su verme işlemi.

Peteklere su verme işlemi BAYER MÜHENDİSLİK (ALARKO) firması tarafından 22.10.2016 cumartesi günü sabah saat 9 dan itibaren verilmeye başlanacaktır.

Cumartesi günü saat 9 dan itibaren daire sakinlerinin evde olmaları ve herhangi bir su kaçağında yönetimle irtibata geçmeleri rica olunur.

 

Bilgilerinize

Yönetici Ali Güngörmüş

PETEKLERE PAY ÖLÇER TAKMA GÜNÜ

15.ekim 2016

 

UNİLİFE SİTESİ DAİRE SAKİNLERİNE

 

İLGİ                  : Peteklere pay ölçer takılma günü

Peteklere pay ölçer takılma işlemi BAYER MÜHENDİSLİK (ALARKO) firması tarafından

A BLOK 17,18 ekim pazartesi,Salı günü saat 9.30-18 arası,

C BLOK 19 ekim Çarşamba günü saat  9.30-18 arası.

B BLOK 20,21ekim  Perşembe,Cuma günü saat 9.30-18 arası

 

Tarihlerinde takılacak olup, daire sakinlerinin evde olmaları ve herhangi bir sorunda yönetimle irtibata geçmeleri rica olunur.

 

Bilgilerinize

Yönetici Ali Güngörmüş

 

 

KAT MALİKLERİ: PETEKLERE PAY ÖLÇER TAKILMA SONUÇ KARARI

                                                                                          08.ekim 2016

UNİLİFE SİTESİ KAT MALİKLERİNE

İLGİ                  : Peteklere pay ölçer takılma sonuç kararı.

                        Beşte Dört çoğunlukla peteklere pay ölçer takılma işlemi BAYER

MÜHENDİSLİK (ALARKO) firmasına kat malikleri kararı ile verilmiştir.

Takma işlemi firma tarafından ekim 2016 ayı sonuna kadar bitirilecektir.

Ödemesi 25 ekim 2016 tarihinden başlamak üzere 6 taksitte yönetim tarafından

yapılacaktır.  Dairelere göre ödeme tutarı petek başı 150 tl olup aidat

listelerinde EK BÜTÇE ye yansıtılacaktır.

                       Takılma zamanı dairelere önceden bildirilecek olup daire

sakinlerinin o tarihte evde bulunmaları gerekmektedir.

Kat malikleri ve kiracıların yönetime ve teknik servise yardımcı olmaları ve

Ödemelerin kat malikleri tarafından zamanında yapılması önemle rica olunur.

                                                                                        Bilgilerinize

Yönetici Ali Güngörmüş