UNİ LİFE SİTESİ KAT MALİKLERİNE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

UNİ LİFE SİTESİ  KAT MALİKLERİNE

Sitemizin 2014 Yılı Kat Malikleri olağanüstü Genel  Kurul  Toplantısı, aşağıda  gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için, 04-OCAK-2015 Pazar günü saat 14:00’ de Uni life 1  sitesi  A/BLOK Zemin  Kat  Kepez/ÇANAKKALE  adresinde yapılacaktır.

Belirtilen  tarihte çoğunluk  sağlanamadığı  taktirde  ikinci  toplantımız  nisap  aranmaksızın,

11-OCAK-2015  Pazar günü aynı  yer  ve  saatte  yapılacaktır.

Bütün  Kat  Maliklerinin  toplantıya  katılmaları  veya  kendilerini  temsil  ettirmeleri  önemle

Rica olunur………. 20-12-2014

 

Ali  GÜNGÖRMÜŞ

YÖNETİCİ

 

G Ü N D E M

Yoklama yapılması ve Divanın oluşturulması. Divana Divan tutanaklarına imzalama yetkisi
Gündem maddelerinin okunması  ve  ilk  maddenin  görüşmeye  açılması.
Mantolama ile  ilgili  olarak  Kat  Maliklerinin
Isınmada dairelerin MİM  İnşaattan  alınan yeni M2  listesinin görüşülüp karara bağlanması.
Gerçekleşen doğalgaz ısınma giderleri ocak ayında geçmiş 3 ay mahsup edilecek diğer aylarda ve  yıllarda aylık mahsup edilmesinin görüşülüp karara bağlanması.
Kat mülkiyeti kanununa göre dairelerin her türlü  aidat  borçlarından, Kat  Malikleri  Derece sorumlu  olduklarından,  Kat  Maliklerinin  bilgilendirilmesi  ve  karara  bağlanması.
Sitemize ait Demirbaş ve Özel Maliyetler den yapılmış  ve  yapılacak  harcamaların  görüşülüp karara  bağlanması.
Site Sorumlusu Elif ÇAKIR evleneceğinden Kıdem Tazminatının Görüşülüp Karara Bağlanması
Dilek ve
BİLGİ NOTU       : Sitemizin internet adresi açılmış olup; aktif hale getirilmiştir. Web Sitemize ve Sosyal Medya Erişim Bilgilerimiz Aşağıda İlginize ve Bilgilerinize Sunulmuştur.

 

Web Adresi       : http://unilifesitesi.com

Facebook            : https://www.facebook.com/pages/Uni-Life-Sitesi/

Twitter                : https://twitter.com/unilifesitesi

Özel Erişim        : Site Sakinlerinin Site Yönetim Gelir Giderlerini ve Aidatlarını Takip Edebilmesi Amacıyla Web Sitemiz “Özel Erişim” Sayfamızdan Takip Edebilirsiniz. Bu Sayfa PAROLA Korumalı olmasından ötürü Şifresini Yönetimden Alabilirsiniz.

 

VEKALETNAME

Kanuni  yeterli  çoğunluk  sağlanır  ise  04-OCAK-2015  tarihinde,  çoğunluk  sağlanamaması  durumunda  11-OCAK-2015  tarihinde  yapılacak  olan  UNİ LİFE 1  Sitesinin  2014  Yılı  Kat  Malikleri Olağanüstü  Genel  Kurul  Toplantısında; beni  temsil  etmeye,  alınacak  bütün  kararları  benim  adıma  imzalamaya …………………………………………………………………  vekil tayin  ediyorum. ……/……/201……

Adı  soyadı

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir