UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

Sitemizin 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10/09/2017 Pazar günü Saat : 14.00 Unilife 1 Sitesi A-Blok Zemin Kat Kepez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 17/09/2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur 14/08/2016

Ali GÜNGÖRMÜŞ
Yönetici

GÜNDEM :
1- Yoklama yapılması divanın oluşturulması, şehitlerimiz için 1 dk. Saygı duruşu.
2- Gündem maddelerinin okunması genel kurulun bilgisine sunulması.
3- Yönetim faaliyet raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
4- Yönetim raporunun ibra edilmesi.
5- Denetim raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
6- Denetim raporunun ibrası.
7- Sitenin genel eksikliklerinin (MANTOLAMA,ÇATI,ASANSÖR,BADANA BOYA,BAHÇE) görüşülmesi ve karara bağlanması.
8- Şekerbank’tan temin edilebilecek olan EKOKREDİ nin görüşülüp karara bağlanması. (NOT : Bu madde 7. Maddenin kabulü halinde görüşülecektir.)
9- Yeni aidatın görüşülüp karara bağlanması.
10- Ek bütçenin görüşülüp karara bağlanması.
11- Yöneticinin huzur hakkının görüşülüp karara bağlanması.
12- Yönetici ve deneticinin seçilmesi.
13- Tahsil edilemiyen aidat ve borçların ve geç ödenen aidatlara kat mülkiyeti kanununa göre gecikme faizinin uygulanması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
14- Yöneticiye resmi-özel kurum ve kuruluşlarda sitenin temsili için gerekli yetkinin verilmesi.
15- Dilek ve temenniler.
NOT : BU TOPLANTIDA BİNAMIZIN EKSİKLİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞINDAN KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIYA KATILMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
VEKALETNAME
Kanuni yeterli çoğunluk sağlanır ise 10/09/2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 17/09/2017 tarihinde yapılacak olan Üni Life 1 Sitesinin 2017 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; beni temsil etmeye, alınacak bütün kararları benim adıma imzalamaya
………………………………………………………………….….. vekil tayin ediyorum. ……./…../2017

Adı Soyadı
İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir