UNİLİFE 1 SİTESİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04/09/2016 SAAT :14:00 KARAR NO:10

UNİLİFE 1 SİTESİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04/09/2016 SAAT :14:00

KARAR NO:10

KARAR TARİHİ : 04/09/2016

04/09/2016 tarihinde saat 14.00 da Unilife sitesi genel kurul toplantısına başlanmıştır.

 • Toplantıya başlanması ile yoklama alınarak yeterli çoğunluğun bulunması ile gündem maddelerine geçilmiştir.
 • Divan heyetine kat maliklerinden Halil Ersin Avcı Başkan Erdoğan Canpolat Yazman ve Uğur Çakır sayman olarak seçildi.
 • Toplantıda yoklamaya geçildi yapılan yoklamada (20) asil (16) vekalet olmak üzere (36) kat malikinin hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
 • Gündem maddeleri okunarak yönetim faaliyet raporu site yöneticisi Ali Güngörmüş tarafından okunarak kat maliklerinin oyuna sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • 2016 yılı denetim raporu kat maliklerine okundu oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Sitenin ısınma bedeli m2 üzerinden alınması mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Mevcut sistemde bulunan ısı pay ölçerlerin yeniden yapılması kat maliklerinin görüşüne sunuldu.
 1. Kat malikleri tarafından ısı pay ölçerlerinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
 2. Yapılacak bu işlemler için piyasa araştırması yapılması yönetime ihale için yetki verilmesi bu konuda tekliflerin toplanması için komisyon kurulması, teklif edildi.
 3. Yapılan görüşmelerde ısı pay ölçerlerinin değiştirilerek ısınma ve sıcaksu bedelleri ve işlemlerinin yapılabilmesi için yönetim tarafından yapılan araştırma ve alınan teklifleri kat maliklerine ibraz edildi.
 4. Kat maliklerince komisyon kurulmasına komisyon üyeleri olarak Nurdan Karakurt, Adem Yılmaz, Sedat Liman tarafından yönetim ve kat maliklerinin dikkatine sunulmak üzere fiyat tespitlerinin yapılması, 15 gün içerisinde sonuçlarının kat maliklerine ve yönetime paylaşılmasına ve ödeme yönteminin kat maliklerinin oyları ile karar verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Bilirkişi tarafından tespit edilen eksiklikler ve nontalama sisteminin yapılması, hususu kat maliklerinin görüşüne açıldı.
 1. Montalama ve diğer eksikliklerin enerji kimlik belgesi alınması sonrasında yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi.
 2. Enerji kimlik belgesinin alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 3. Bina eksikliklerinin giderilmesi ve mim inşaat ile ilgili bu hususlar konusunda Nurdan Karakurt ‘un yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 4. Sitenin teras katlarının kapatılabilmesi için yasal çerçeveler içerisinde kalmak şartı ile ilgili bedeli kat maliki tarafından karşılanmak üzere yapılması konusu genel kurulun oylamasına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 • Sitenin giderleri için toplanılan aidatların aylık 50 tl olarak toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
 • Ek bütçe kat maliklerinin görüşüne sunuldu. 5.120,92 kruş olarak bankada bulunduğu ibrat edildi. Ek bütçe için aylık 10 tl toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
 • Yönetici ve denetçinin seçimi için kat maliklerine aday olup olmadığı soruldu yeni yönetime tekrar Ali Güngörmüş’ün denetçi olarak Raif Zoraloğlu’nun seçilmesine oy birliği ile yedek denetçi olarak Aydın Şengezer’in oy çokluğu ile karar verişmiştir.
 • Yeni seçilen yönetime huzur hakkının Aylık ödenen aidatın içinden daire başı (10) tl olarak ayrılmasına oy çokluğu ile karar alınmıştır.
 • Tahsil edilemeyen aidat ve borçların tahsil edilebilmesi için yeni yönetime yardımcı olması kat maliklerine duyuruldu.
 • Yönetici Ali GÜNGÖRMÜŞ’ün sitemizi resmi ve özel kuruluşlarda temsil etmeye, noterden her türlü protesto ve ihtar çekmeye,aidat borçları için icra takibi yapmaya, avukat tutmaya dava açmaya bankalarda sitemiz adına hesap açmaya kapatmaya ve bu hesaplardan para çekmeye internet bankacılığı işlemleri yapabilmeye münferiden tek imza ile yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Unilife 1 sitesi 1016 olağan genel kurulu 04/09/2016 günü saat 16:00 da tamamlanarak imza altına alınmıştır.

 

Halil Ersin AVCI                     Erdoğan CANPOLAT                             Uğur ÇAKIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir