UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

UNİ LİEFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

 

Sitemizin 2016 Yılı Kat Malikleri Olağan  Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28/08/2016 Pazar günü Saat : 14.00 Unilife 1 Sitesi A-Blok Zemin Kat Kepez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 04/09/2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Bütün Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur 13/08/2016

 

Ali GÜNGÖRMÜŞ

Yönetici

 

GÜNDEM                                     :

 1. Yoklama yapılması ve Divanın oluşturulması.
 2. Gündem maddelerinin okunması ve 1. Maddenin görüşmeye açılması.
 • Yönetim Faaliyet raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
 • Yönetim faaliyet raporunun ibrası.
 • Denetim raporunun okunması, görüşmeye açılması.
 • Denetim raporunun ibrası.
 • Mahkemece İPTAL edilen ısınma bedelinin m2 üzerinden tahsil edilmesi genel kurul kararının görüşmeye açılması ve ısı pay ölçerlerin yenilenmesinin karara bağlanması.
 • Bilirkişice tespit edilen eksikliklerin mantolama dahil görüşüp karara bağlanması.
 • Enerji kimlik belgesinin alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
 • Yeni aidat tespiti.
 • Ek bütçenin görüşülmesi.
 • Yeni yönetim ve denetçinin seçilmesi.
 • Yönetici huzur hakkının tespiti.
 • Tahsil edilmeyen aidat ve borçların tahsili için yönetime yetki verilmesi.
 • Seçilen yöneticiye resmi ve özel kuruluşlarda temsili için gerekli yetkinin verilmesi.
 • Dilek ve temenniler.

 

NOT : BU TOPLANTIDA BİNAMIZIN EKSİKLİKLERİ  İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞINDAN KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIYA KATILMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

 

VEKALETNAME

 

Kanuni yeterli çoğunluk sağlanır ise 28/08/2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 04/09/2016 tarihinde yapılacak olan Üni Life 1 Sitesinin 2016 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; beni temsil etmeye, alınacak bütün kararları benim adıma imzalamaya

………………………………………………………………….….. vekil tayin ediyorum.  ……./…../2016

 

Adı  Soyadı

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir