Kat Maliklerine Duyuru

Sayın Kat Maliki;

Sitemizin 13.09.2015 tarihinde yapılan genel kuruldan bu güne kadar yapılan iş ve işlemler faaliyet raporu olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  • Öncelikle, 13.09.2015 tarihinde yapılan genel kurul da alınan karar gereği, sitemizin A-B-C Bloklarının tüm müştemilatının üretici firma ile ilgili her türlü malzeme, tesisatının “EKSİKLİKLERİNİN” neler olduğunun bir bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi hususunun tespiti için Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/189 D.İşl. nolu tespit davası açılmıştır. Açılan bu dava neticesinde Mahkeme Tayin edilen bilirkişice yapılan tespitte;

Gizli Ayıplı 60,000 tl

Eksik imalat 2,500 tl olmak üzere 62,500 tl lik bir eksikliğin sitemizde (mantolama hariç) mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Bununla ilgili olarak 01/05/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kat malikleri bilgilendirilmiş, “Gizli Ayıplı” imalat ile ilgili olarak isteyen kat maliklerimizin daireyi satın aldıkları kişilere dava açmasının mümkün olduğu bilgilendirilmiştir.

  • Keza aynı genel kurulda alınan karar gereği, sitemizin güvenliği için kamera sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmış, Ekim 2015 tarihinde Blok dışlarında binaların tüm etrafını görecek şekilde olmak üzere; Blok girişleri, Asansör girişleri ve yönetim odasıda dahil olmak üzere toplan 14 adet kamera sistemi kurulmuştur. Bu güvenlik sisteminin oluşturulması için sitemiz adına internet ve sabit telefon aboneliği gerçekleştirilmiş. İsteyen kat malikimizin internet üzerinden 24 saat izleme imkânı sağlanmıştır.
  • Site görevlisi Elif Çakır’ın alınan karar gereği iş akdi fesh edilerek kıdem tazminatı ödenmiş, bilahare Elif Çakır tekrar sitemizde alımı gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda Elif Çakır; doğum izninde raporlu olduğundan işlerin aksamaması için ayda 10 gün sigortalı olmak üzere sözleşmeli Tayyibe Çakır geçici olarak işe alınmıştır. Elif Çakır rapor bittiğinde (4 Ekim) işten çıkarılacaktır.
  • 30/06/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş güvenliği kanunu gereği ASOS” İş güvenliği firmasıyla 23/06/2016 tarihinde TK 16.ISG.79 sayı ile sitemizin iş güvenliği sözleşmesi imzalanmıştır. Böylelikle yapılacak denetimlerde sitemizin ceza işlemine muhatap olmaması sağlanmıştır. Sitemizin iş güvenliği denetimi ilgili firma tarafından her ay muntazam sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.
  • Bilindiği üzere 9/03/2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar gereği “ısınma bedeli” kat maliklerinden m2 üzerinden temsil edilmektedir. Ancak kat malikimiz Sn. Nurdan KARAKURT’un alınan bu kararın İPTALİ  için Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinde 2013/1237 Esas numarasıyla açtığı dava neticelenmiş mahkeme ısınma bedelinin m2 üzerinden tahsil işlemi İPTAL EDİLMİŞTİR.  Hâlihazırda bu karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş isede yapılacak temyiz başvurusunda yürütmenin durdurulması talibimiz kabul edilmez ise kaloriferlerin bu kış yanmaması durumu olabilecektir. Karar tarafımıza tebliğ edildiği tarihte temyiz edileceği aşikardır. Konunun önemi açısından genel kurulun bilmesi ve bir karara varmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  • Sitemizin zaman içinde yıpranması ve eskimesi neticesinde aylar bazında yapılan tamiratlar ve işler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

EYLÜL 2015 C Blok (D2) de dış duvarları su kaçağı (D.5) ortak pis su tamiratı.

EKİM 2015: A Blok ortak pis su tamiratı (D.12)

KASIM 2015: Gece 00:00 da B blok logar tıkanması ve taşması ve tamiratı.

ARALIK 2015 Sıcak su kazan tamiratı ve Serve motor takılması, site içinde mevcut elektrik işçiliği (yanmayan lambalar vs) kazan dairesinden çıkan su arızası problemi kazan tamiri için 3 adet kazan içi kaynak yapılması.

OCAK 2016 A Blok asansörünün motorunun arızalanması ve motorun sarım işleminin yenilenmesi.

ŞUBAT 2016 :  Kazan dairesinde mevcut su akışının kesilmesi için 2 Adet dalgıç pompa alınması ve su tahliyesi.

Bahçe bakımı, budama, dip temizleme, kanalların yenilenmesi.

MART 2016 : Sıcak su kazanı 3 Adet  iç kaynak yapılması. C Blok pis su tamiratı. 3. Bloğun  çatı izolasyonun gözden geçirilmesi ve tamiratı.

NİSAN 2016  Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları B Blok logar taşması ve tekrar onarımı ve temizliği.

MAYIS 2016 Olağanüstü Genel Kurulun yapılması site içi ortak elektrik tamiratı.

Toplantı odasına sesli kamera takılması işleri yapıldı.

HAZİRAN 2016  Sıcak su kazanı sirkülasyon pompasının tamiratı, bahçenin ilaçlanması.

AĞUSTOS 2016 : Sıcak su kazanın termostatının yenilenmesi.

Yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak tüm ödemeleri yapılmış, faturaları alınarak muhasebe kayıtlarına girmiştir. Gelir gider tablolarında siz sayın kat maliklerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bu işlerle ilgili herhangi bir borcumuz yoktur.

Gereğini takdirlerinize arz olunur.

 

 

Ali GÜNGÖRMÜŞ

Yönetici

 

EKLER:

  • Gelir-gider tabloları
  • Denetim raporu
  • Genel kurul gündemi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir