Sayın Kat Malikleri

Sayın Kat Malikleri;
Bilindiği üzere; sitemizde yerleşim Haziran 2011 yılında başlamıştır. Yaklaşık 6,5 yıldır beraber sürdürdüğümüz site yaşamında, sitemiz ile ilgili birtakım sıkıntı ve problemlerin varlığı da hepimizin bilgisi dâhilindedir.
Sitemiz de varlığı mahkeme kararıyla da tespit edilen eksikliklerin çoğunun inşaat firmasının kusurlarından kaynaklandığı aşikârdır.
İnşaat firmasının bu eksikliklerine zaman içinde kullanımdan doğan ve ortaya çıkan problemlerde göz önüne alındığında yapılması gereken eksiklikler aşağıda belirtilen siz kat maliklerinde bilgi sahibi olması yapılacak genel kurulda sağlıklı bir tartışma ortamının olması ve bir karara bağlanabilmesi için bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın kat maliki; sitede ısı yalıtımının olmaması en büyük problemdir. Sitemizin alınan ısı yalıtıp belgesi D sınıfıdır. Mantolama yapıldığı takdirde B sınıfına girecektir. Bu da bize gösteriyor ki tüm site ısınmaya yaklaşık % 30-40 arası fazla para vermektedir. Bu nedenle ISI YALITIMI ACİLEN YAPILMALIDIR.
Sitemizin mevcut haliyle dış cephe boyaları, balkon demirleri boyası solmuş, bina girişleri ve blokların içindeki ortak olan badana boyası inanılmaz bir şekilde yıpranmıştır.
Bu durum sitemizin mevcut kira gelirlerini dairelerin satış bedellerinin düşmesine neden olduğu aşikârdır. Bu nedenle acilen sitenin iç ortak kullanım alanları balkon demirleri dış cephe vesairenin acilen yapılması gerekmektedir.
Bloklarının temelinde su yalıtımı kullanıldığına dair ciddi bir şüphemiz vardır. Yalıtım olmamasına rağmen blokların çatılarından gelen yağmur suları bağlantıları dışarıdan doğrudan bina temellerine verilmiştir. Bu durum blokların zeminlerinde zamanla çürümeye yol açacağı hâlihazırda blok içlerinde önleyemediğimiz bir rutubet kokusunun varlığı hepimizin malumudur. Acilen yağmur suları bağlantıları yer altına alınıp kanalizasyon şebekesine bağlanılmalı çöken kaldırımlar yeniden yapılmalıdır.
Çatıda sağlıklı bir izolasyonunun olmaması baca kenarlarının arasına izolasyon malzemesinin konulmaması nedeniyle bloklarda su sızıntıları birinci katlara kadar inebilmektedir. Çatı kışa girmeden hızla elden geçirilmelidir.
Asansörler bu günün tarihi itibariyle bir aylık süre içinde yeşil etikete dönüştürülmelidir. Konu ile ilgili işlem başlatılmış olup makine mühendisleri odasından eksper tarafından kırmızı etiketle etiketlenmiştir. Yasa gereği bir aylık süremiz mevcuttur.
Sayın kat maliki yukarıda belirtilen eksiklikler bitirilmeden bahçe ve peyzaj işlemlere bakılamadığı aşikârdır. Sitedeki bakım yapıldıktan sonra bahçedeki eksikliklerin giderileceği bilinmelidir.
Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için ŞEKERBANK ile EKOKREDİ ön görüşmeleri yapılmış, yaklaşık 200.000 TL ye kadar bir kredinin alınması mümkün görülmektedir. Temin edilecek bu kredi ile sitemizle ilgili yukarıda tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi mümkündür. Kat maliklerimizin % 51 çoğunluğu kredi kullanılmasına karar verilmesi halinde dileyen kat malikimiz 18 aya kadar 0 faizle veya 5 yıla kadar bir vade ile temin edilebilecek krediyi ödeyebilme imkânına sahip olacaktır.
Sitemizde halen stüdyo daireler bir pay, 1+1 daireler 2 pay, 2+1 daireler 3 pay olmak üzere toplam 229 arsa payına sahiptir. Kredinin temin edilmesi halinde 229 pay üzerinden yasa gereği her daireye sahip olduğu arsa yapı oranında yansıtılacaktır.
Sayın kat malikimiz sitemizin mevcut haliyle devam etmesi durumunda bir değer kaybı açıktır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ise daire başına 10-15 bin tl toplamda ise sitenin 2 milyon liralık bir değer artışı sağlayacağı kira bedellerinin de bu oranda artış göstereceği bilinmelidir. Bu itibarla genel kurula katılımınızı bekler saygılar sunar. 14.08.2014
ALİ GÜNGÖRMÜŞ
YÖNETİCİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir